بایگانی ماهانه - ژانویه 2024

نصب عایق بام

عایق بام

عایق بام چیست؟ در فرآیند نصب سقف، احتمالاً مهمترین مرحله، آب بندی مناسب سقف خود است؛ زیرا عایق بام باعث محافظت از مواد ساختاری خانه و اقلام موجود در داخل می‌شود. جلوگیری از نشتی در سقف، یک تدابیر پیشگیرانه حیاتی است که باید به آن اهمیت داده شود. آشنایی با اقدامات مورد نیاز برای آب بندی سقف، امری اساسی است تا بتوانید وضعیت سقف خود را ارزیابی کرده و اطمینان حاصل کنید که هر نوع نشتی به صورت صحیح تعمیر شده است....

مطالعه بیشتر...
تماس با مشاور