بایگانی ماهانه - فوریه 2023

ترمیم ایزوگام | تعمیر ایزوگام در تهران

ترمیم ایزوگام

ترمیم ایزوگام در فصول پر بارش سال کافی است تا قطره ای کوچک از سقف منزلمان چکه کند تا به اهمیت و ارزش ترمیم ایزوگام و نگهداری از ایزوگام پی ببریم. با توجه به هزینه های تعویض و سختی هایش ، روشی کاربردی و عملی جهت ترمیم و تعمیر ایزوگام سقف تهیه کرده ایم که در صورت همراهی میتوانید در ادامه از آن بهره مند شوید. روش های ترمیم ایزوگام دو عامل نوع خرابی و میزان خرابی است که تعیین کننده روش ترمیم...

مطالعه بیشتر...
تماس با مشاور